Společnost Spongilit PP s.r.o. je Česká firma zabývající se těžbou opuky - kamene, štěrkopísku a působí na českém trhu od svého založení v roce 1993. Ve vlastním lomu Třeboc ve Hředlích se zabýváme těžbou opukového kamene a v pískovně v Hořanech u Poříčan těžbou a prodejem štěrkopísku.
 
Opuka se vyznačuje zejména velice dekorativním teplým žluto-hnědým zabarvením. Jedná o velice vzdušnou mořskou usazeninu z období křídy z nezvykle nízkou hmotností což usnadňuje manipulaci zejména při stavebních pracích.

Budoucnost stavebnictví se již nyní a hlavně do budoucna bude ubírat s ohledem na ekologii s minimálním zatížením životního prostředí. Opukový kámen z našeho lomu splňuje nejpřísnější ekologické normy na což rádi poskytneme příslušné certifikáty.

Příkladem může být např. v dnešní době velice oblíbená stavba ekologických střešních zahrad na které je použití lehké opukové drti jedinou možností. S ohledem na ekologii dále nachází široké uplatnění v lesnictví a zahradnictví jako mulčovací drť.
 
Těžba opuky je prováděna povrchovým způsobem, materiál je těžen za pomoci těžebních strojů. Kámen je prodáván dle přání zákazníka a nabízené druhy materiálu jdou velice snadno upravit odbornými řemeslníky. Je všeobecně známo že tato opuka díky své barvě, struktuře a tvárnosti je nejvyhledávanější v celé Evropě což potvrzuje zájem zejména zahraniční klientely.
 
     
  Nová aktualita  
  Dne 10.2.2018 přebírá majitel firmy SPONGILIT pan Ladislav Peller hornické vyznamenání LUX Ex TENEBRIS jehož udělení schválila správní rada Nadace Georgia Agricoly na svém zasedání dne 12.5.2017. Toto vyznamenání bylo uděleno za zásluhy o obnovení hornictví opuky firmou SPONGILIT v Třeboci u Krušovic.  
     
 
 
 
     
  Jedinečná Džbánská opuka - Evropská jednička  
  lehký, pórovitý kámen, zářivě bílý, nepravidelně probarvený s příměsí železa do žluta, okrova až do hněda.  
     
 
Džbán je geomorfologický celek v Poberounské soustavě. Rozkládá se ve středních a dílem v severních Čechách přibližně mezi městy Louny, Slaný, Kladno, Rakovník a Žatec. Pro Džbán jsou charakteristické rozsáhlé náhorní roviny oddělené hlubokými a širokými údolími. Náhorní roviny jsou pokryty 3 až 12 metrů silnou opukovou vrstvou. Opuka je tvrdá, ale leží na měkkém (patrně permském) pískovci. Oblast Džbánu je zajímavá svou jednotnou geologickou stavbou. Na podloží svrchního permokarbonu zde byly vytvářeny vrstvy jílovců, slínovců a pískovců, většinou nápadné červené barvy, které se v průběhu druhohor usazovaly na dně křídového moře. Pískovce, jílovce, slíny a spongilit , které utváří vrcholovou tabuli, jsou většinou vodorovně uloženými horninami svrchní křídy. Struktura tohoto zvláštního pohoří tak zde umožnila těžbu měkkého, tvárného a poměrně lehkého kamene s nádhernou sametovou, šedobílou až nazlátlou barvou, tímto zvláštním kamenem je právě opuka (spongilit).  
 
     
  Opuka byla kdysi velmi oblíbeným a vyhledávaným stavebním materiálem. Byla snadno tvarovatelná a opracovávala se do pravidelných kvádříků. Budovy postavené z opuky se nechávaly záměrně neomítnuté, aby vynikla jejich krása a právě v kraji pod Džbánem tvoří tyto stavby typickou složku zdejší lidové architektury. Opuka byla taktéž klasickým stavebním materiálem románských kostelů, klášterů i paláců a využití našla i v sochařství. Ze zdejší opuky se stavělo i v Praze a název „Zlatá Praha“ byl odvozen právě pro její nazlátlou barvu.  
     
 
  Z opuky se v Čechách stavělo už od raného středověku, jak o tom svědčí celá řada zachovalých románských budov. Rovněž i nejstarší sochařské památky na našem území byly vytvořeny právě z tohoto materiálu. A i přesto, že byla opuka v pozdějších dobách vytlačena pevnějším a odolnějším pískovcem, svůj význam zejména v lidovém stavitelství si zachovala dodnes. Krásným důkazem toho jsou například honosné statky i prosté obytné domy v obcích Hředle, Mutějovice či Kounov na Rakovnicku, vystavěné vesměs z nepravidelných opukových kvádrů. Fasády těchto domů se zásadně neomítají, což jim dává zcela neopakovatelný vzhled, při němž maximálně vynikne krása kamene. Tato specifická opuková architektura svým strohým, ale nesmírně působivým ztvárněním nemá v českých zemích obdoby a esteticky působí jako krásné stavby jež známe zejména ze středomoří kde je však použit vápenec.
 
     
  Náš kámen byl využit již v mnoha realizacích, například v sídle společnosti Mercedes na Praze 4. Pro další ukázky realizací navštivte naše sídlo společnosti. Pro snadnou opracovatelnost našeho kamene je náš materiál velmi vhodný i pro sochaře a výtvarníky. Některé výrobky, které byly vytvořeny jsou umístěny v galerii Rakovník a také v sídle společnosti. Naše opuka díky své měkosti, tvárnosti a váze s nádhernou sametovou, šedobílou až nazlátlou barvou je vyhledávána na celé Evropské úrovni zejména pro další umělecké zpracování. Jde velice snadno upravit odbornými řemeslníky a uměleckými kamenosochaři.  
     
 

 
     
 

Pocitadlo Web4U.cz

 
     
 
 

web design VM-REKLAMA 2014

 

spongilit, opuka, obkladový kámen, stavební kámen, přírodní kámen, štípaný kámen, řezaný kámen, lehký kámen, Solitérní sochařské výrobky, obkladový materál, zdící materiál, úmělecké zpracování opuky, Džbánská opuka, obklady, placáky, prodej kamene, výroba kamene, kámen prodej, zahradní doplňky, dekorační stavební prvky, kámen na skalku, vápenec, zdící kámen, kamenivo, kamenne obklady, kamenné pásky, opuca, písek, štěrkopísek, lom opuka, kačírek, frakce, pískovna, demoliční práce, bourací práce, výkopové práce, sochy na zahradu, solitery, žlutý, bílý, porézní, kámen.